Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako podklad k žádosti o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům, vyplňuje se na základě vůle setrvat v českém systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, zabezpečení v nezaměstnanosti a zdravotního pojištění.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě D přibyl stát Albánie, Tunisko. Změny v údajích 28 a 30. Nový údaj 41. Jinak textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit