Souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) - údaje B. Oddílu

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Souhrnné hlášení předkládá plátce PDH v případě že uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo přemístil obchodní majetek do jiného členského státu nebo dodal zboží jako prostřední osoba v rámci třístranného obchodu. Podávají jej jak plátci s měsíčním, tak i čtvrtletním zdaňovacím obdobím, za každé kalendářní čtvrtletí, a to do 25 dnů po jeho skončení, tj. současně s daňovým přiznáním za příslušné čtvrtletí nebo poslední měsíc kalendářního čtvrtletí.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy)

Starší vzor

Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) - údaje B. Oddílu


Vzor formuláře v PDF