Seznam oborů činností náležející do živnosti volné

Vzor 6

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář obsahuje všechny obory činností, které se řadí do volné živnosti.

Starší vzor

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři je změna v bodě 17.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit