Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Sdělení zaměstnavatele nebo právnické nebo fyzické osoby o nenastoupení, ukončení, předčasném ukončenízaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo vnitropodnikového převedenícizince s pracovním oprávněním, nebo o skutečnosti, že cizinec již pracovní oprávnění nepotřebuje(§ 87 a § 88 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Starší vzor

Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení, ukončení nebo předčasném ukončení zaměstnání cizince


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl v bodě C. Zařazení dle CZ-NACE. Přibyl bod E. Kontaktní osoba.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF