Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Na formuláři účetní jednotka provádí schvalování své řádné nebo mimořádné účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu

Formulář umožnuje elektronické podání

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR) Vzor formuláře v PDF