Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Na formuláři účetní jednotka provádí schvalování své řádné nebo mimořádné účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu

Formulář umožnuje elektronické podání

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR)