Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Na formuláři účetní jednotka provádí schvalování své řádné nebo mimořádné účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu

Formulář umožnuje elektronické podání

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit