Rozvaha (platná od 1.1.2018)

Platná od 1.1.2018

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému období.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Rozvaha (platná od 1.1.2016)


Změny oproti předchozímu vzoru:
AKTIVA - Změna textu B. - Přibyly řádky C.II.3. až C.II.3.3. PASIVA - Sloučené řádky - A.IV.1. a A.IV.2. - Přibyly řádky C.III. až C.III.2.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit