Rozvaha

Platná od 1.1.2018

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému období.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Rozvaha (platná od 1.1.2016)


Změny oproti předchozímu vzoru:
AKTIVA - Změna textu B. - Přibyly řádky C.II.3. až C.II.3.3. PASIVA - Sloučené řádky - A.IV.1. a A.IV.2. - Přibyly řádky C.III. až C.III.2.

Porovnání s předchozím vzorem

Vzor formuláře v PDF