Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016)

Platná od 1.1.2016

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Rozvaha je finanční výkaz a je jedním ze základních výkazů účetní závěrky.

Starší vzor

Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2014)


Změny oproti předchozímu vzoru:
minimální textové změny zrušené řádky: Aktiva - A.III.7., B.III.7., B.IV.3. Pasiva - B.IV.3.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit