Rozvaha (platná od 1.1.2016)

Platná od 1.1.2016

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému období.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Rozvaha (platná od 1.1.2014)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Podstatné změny v celém formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem