PVPOJ - Oznámení (pro zastupujícího zaměstnavatele) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním PVPOJ

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Prostřednictvím formuláře organizace oznamuje, které pracovníky pověřila zajišťováním všech úkonů souvisejících s P/O. Vyplněný a potvrzený formulář musíte mít s sebou, až se půjdete zaregistrovat na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit