PVPOJ - Oznámení (pro zastupujícího zaměstnavatele) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním PVPOJ

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Prostřednictvím formuláře organizace oznamuje, které pracovníky pověřila zajišťováním všech úkonů souvisejících s P/O. Vyplněný a potvrzený formulář musíte mít s sebou, až se půjdete zaregistrovat na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)