Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Prohlášení podle § 30 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit