Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jednotlivci k prohlášení, v jakém zdravotním stavu se nachází, zda je schopen řídit motorové vozidlo.

Starší vzor

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl bod F.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo dopravy (MDČR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit