Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jednotlivci k prohlášení, v jakém zdravotním stavu se nachází, zda je schopen řídit motorové vozidlo.

Starší vzor

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl bod F.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo dopravy (MDČR)