Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti

Vzor 27

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který ve zdaňovacím období, tj. v příslušném kalendářním roce, pobírá příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, uplatní pro účely výpočtu zálohy na daň za příslušný kalendářní měsíc a pro výpočet daně za zdaňovací období nárok na nezdanitelné částky ze základu daně a daňové zvýhodnění tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke zdanění příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které předloží plátci při nástupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února s uvedením případných změn, které v uplynulém zdaňovacím období v rozhodných skutečnostech pro srážku záloh na daň nebo daně nastaly.

Starší vzor

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 26


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF