Prohlášení ošetřujícího lékaře

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží pojištěnému jako prohlášení ošetřujícího lékaře, pro vyplacení pojistného plnění.

Zdroj

Formulář vydává Kooperativa, pojišťovna, a.s.