Prohlášení ohledně registrace k jiné ZP ZPŠ

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tímto formulářem může klient prohlásit, že se ke stejnému datu nepřihlásil a ani se ke stejnému datu nepřihlásí k jiné zdravotní pojišťovně, neboť si je vědom toho, že ve lhůtě stanové zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, si může vybrat k 1. dni kalendářního čtvrtletí pouze jednu zdravotní pojišťovnu.

Starší vzor

Prohlášení ohledně registrace k jiné ZP ZPŠ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou jen minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Zaměstnanecká pojišťovna škoda (ZPŠ) Vzor formuláře v PDF