Prohlášení odpovědného zástupce

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je součástí základního jednotného formuláře.

Starší vzor

Prohlášení odpovědného zástupce


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny. Přidán údaj o rodném čísle.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu