Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině VOZP

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí není pojištěnec po dobu pobytu v cizině povinen platit pojistné. Za dlouhodobý pobyt se považuje pobyt v cizině, který trvá nepřetržitě více než šest měsíců. Tuto skutečnost je však povinen pojištěnec písemně pojišťovně oznámit a až poté zaniká povinnost pojistné platit.

Starší vzor

Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině


Změny oproti předchozímu vzoru:
Obsahově zůstal formulář stejný, změnil se pouze jeho vzhled.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) Vzor formuláře v PDF