Přiznání k silniční dani

Vzor 19

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář použije fyzická nebo právnická osoba, která užívá motorové vozidlo a je zapsána v technickém průkazu jako provozovatel. Dále pak může být poplatníkem daně osoba, která užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přiznání k DS (dani silniční) vz. 18


Změny oproti předchozímu vzoru:
Předmětem daně jsou od zdaňovacího období roku 2022 pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla. Z toho důvodu došlo k zásadnímu zjednodušení v oddíle II. Zároveň došlo k menším úpravám v oddíle I a III.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF