Přiznání k silniční dani

Vzor 16

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář použije fyzická nebo právnická osoba, která užívá motorové vozidlo a je zapsána v technickém průkazu jako provozovatel. Dále pak může být poplatníkem daně osoba, která užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přiznání k DS (dani silniční) vz. 15


Změny oproti předchozímu vzoru:
V II. Oddíle se sloupec 16a pro zdaňovací období roku 2014 nevyplňuje a má nadpis Neobsazeno. V části Prohlášení se zástupce změnil na podepisující osobu.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa