Přiznání k dani z příjmů právnických osob - samostatná příloha k položce 12 I. oddílu

Vzor 4

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jako samostatná příloha k přiznání k DPPO.

Starší vzor

Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu


Změny oproti předchozímu vzoru:
V tabulce B řádek nový řádek "Nájem" a v tabulce C jsou dva nové řádky "Finanční a bankovní záruky-přijaté" a "Finanční a bankovní záruky - poskytnuté"

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa