Přiznání k dani z příjmů právnických osob - samostatná příloha k položce 12 I. oddílu

Vzor 4

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako samostatná příloha k přiznání k DPPO.

Starší vzor

Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu


Změny oproti předchozímu vzoru:
V tabulce B řádek nový řádek "Nájem" a v tabulce C jsou dva nové řádky "Finanční a bankovní záruky-přijaté" a "Finanční a bankovní záruky - poskytnuté"

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit