Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zák č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO

Vzor 3

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží pro vyplnění seznamu poplatníků, uplatňujících nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Starší vzor

Přiznání k DPFO, seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zák č. 586/1992 Sb.


Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF