Samostatný list přiznání k dani z příjmů fyzických osob - 4. oddíl přílohy č. 3

Vzor 5

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jako samostatný list pro upřesnění 4. oddílu Přílohy č. 3 přiznání k DPFO. Uvádí se v něm příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Formulář má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3


Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF