Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vzor 28

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Daňové přiznání k DPPO podávají po uplynutí zdaňovacího období právnické osoby s výjimkou veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

Formulář umožnuje elektronické podání


Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 27


Změny oproti předchozímu vzoru:
Drobné změny: řádek 2 v tabulce G a řádek 6 v tabulce J jsou v novém vzoru neobsazené. V samostatné příloze k položce 12 I. oddílu je v tabulce B nový řádek "Nájem" a v tabuce C jsou dva nové řádky "Finanční a bankovní záruky - přijaté" a "Finanční a bankovní záruky - poskytnuté".

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit