Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Vzor 28

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Pokud jste v roce 2023 dosáhli příjmů, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, musíte podat daňové přiznání. Daňové přiznání je dokument, ve kterém uvedete své příjmy, výdaje, slevy, odpočty a další údaje, které ovlivňují výpočet vaší daňové povinnosti.

Daňové přiznání můžete podat buď elektronicky nebo papírově. Elektronické podání má několik výhod, jako je delší termín, průvodce vyplňováním, kontrola chyb, možnost nahrát přílohy a sledovat stav zpracování. Elektronicky musíte podat daňové přiznání, pokud máte zřízenou datovou schránku. Papírové podání je možné pouze v některých případech, například pokud jste důchodce, student nebo osoba se zdravotním postižením.

Formuláře pro daň z příjmů fyzických osob je buď zjednodušený formulář, nebo klasické daňové přiznání. Zjednodušený formulář je určen pro zaměstnance, kteří zdaňují pouze příjmy ze závislé činnosti. Klasický formulář je určen pro ostatní poplatníky, kteří mají i jiné zdroje příjmů, například z podnikání, pronájmu, kapitálu nebo zahraničí.

Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2023?
Daňové přiznání musí podat každý, kdo v roce 2023 dosáhl příjmů, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, a nebyly zdaněny srážkovou daní u zdroje. To znamená, že daňové přiznání musí podat například:

• živnostníci, drobní podnikatelé a další osoby samostatně výdělečně činné
• osoby, které pronajímaly nemovitost, pozemek, byt nebo jiný majetek
• osoby, které prodaly nemovitost, pozemek, byt nebo jiný majetek
• osoby, které obdržely dividendy, úroky, licenční poplatky nebo jiné příjmy z kapitálu
• osoby, které měly příjmy ze zahraničí, například ze zaměstnání, podnikání, důchodu nebo sociálních dávek
• osoby, které měly příjmy z jiných zdrojů, například z loterií, sázek, hazardních her, darů, dědictví nebo pojištění
• osoby, které chtějí uplatnit slevy, odpočty nebo zvýhodnění, které nebyly zohledněny u zdroje, například slevu na poplatníka, slevu na manželku, slevu na dítě, odpočet na penzijní nebo životní pojištění, odpočet na hypoteční úrok nebo odpočet na darování

Daňové přiznání nemusí podat osoby, které v roce 2023 měly pouze příjmy ze závislé činnosti (například ze zaměstnání, důchodu, nemocenské nebo rodičovského příspěvku), pokud splňují následující podmínky:

• jejich příjmy byly zdaněny srážkovou daní u zdroje v plné výši
• jejich příjmy nepřesáhly zákonem stanovenou hranici
• neměly žádné další příjmy, které by podléhaly dani z příjmů fyzických osob
• nechtějí uplatnit žádné slevy, odpočty nebo zvýhodnění, které nebyly zohledněny u zdroje

Kdy je termín podání daňového přiznání?
Termín podání daňového přiznání závisí na tom, jakým způsobem jej podáváte. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, máte na to o měsíc déle než při podání papírového formuláře. Pokud si necháte daňové přiznání vypracovat a podat daňovým poradcem, máte na to čas do poloviny roku.

Pokud nestihnete podat daňové přiznání včas, můžete požádat o prodloužení lhůty. Prodloužení lhůty je možné pouze jednou a maximálně o tři měsíce. Žádost o prodloužení lhůty musíte podat nejpozději do konce základní lhůty.

Formulář umožnuje elektronické podání


Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 27


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nové údaje týkající se zastavené exekuce. Úprava přílohy 4.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF