Přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti

Vzor 5

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky).

Pro koho je tento formulář určen?
Tento formulář daňového přiznání je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob majícím pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky, a to včetně daňových nerezidentů. Jako daňový nerezident v ČR se označuje poplatník daně, který nemá na území ČR bydliště, pobývá na území České republiky méně než 183 dnů v roce, popřípadě pro něj vyplývá statut daňového nerezidenta z mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a jeho domovskou zemí.

Kdy se podává přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti?
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je poplatník podle § 136 odst. 1 daňového řádu povinen podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodlužuje o 3 měsíce v případě, že za poplatníka podává přiznání daňový poradce.

Chcete si vyplnění a podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob co nejvíce usnadnit?
• FORM studio, aplikace specializovaná na správu daňových formulářů, vám umožní rychle a jednoduše vyplnit formulář Přiznání k dani z příjmů pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti a zároveň jej i odeslat.

• Rychlost a efektivita: Vyplňování formuláře je rychlé a efektivní díky intuitivnímu rozhraní a možnosti automatického doplňování a spočítání údajů.

• Vaše přiznání k dani z příjmů pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti bude vždy vyplněno správně: FORM studio vám pomáhá předejít chybám a nedopatřením při vyplňování formuláře. Aplikace vás upozorní na chybějící nebo neplatné údaje a poskytne vám nápovědu při jejich nesprávném vyplnění.

• Snadné odeslání na úřad: Po dokončení vyplňování můžete formulář přímo odeslat z programu na příslušný daňový úřad. Ušetříte si tak čas a námahu spojenou s tiskem, ručním podpisem a fyzickým odesláním formuláře.

Formulář umožnuje elektronické podání


Formulář má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 4


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nové údaje týkající se zastavené exekuce.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF