Přiznání k dani One Stop Shop - EU režim

Vzor 2

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop). S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přiznání k dani Mini One Stop Shop - EU režim


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyla nová část "Oprav". V části "Dodání" přibyl nový údaj "typ dodání".

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF