Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit