Příloha v účetní závěrce

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů a jejich podávání na úřady?

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Příloha je součástí účetní závěrky a sestavuje se popisným způsobem nebo ve formě tabulek. Účetní jednotky v příloze uvádí údaje, jimiž se vysvětlují a doplňují informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha se sestavuje v plném nebo zkráceném rozsahu podle vyhlášky 500/2002 (§39, §39a, §39b).

Starší vzor

Příloha k účetní závěrce


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj