Příloha správu sociálního zabezpečení

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená prosprávu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Starší vzor

Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nevyplňuje se celá příloha pro Finanční úřad.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit