Příloha - Předmět podnikání

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Starší vzor

Příloha - Předmět podnikání


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přidán údaj o rodném čísle. Zjednodušení formuláře - u jednotlivých částí jsou vypuštěny údaje o datu vznku, zahájení a ukončení živnosti.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu