Příloha - Odpovědný zástupce

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Starší vzor

Příloha - Odpovědný zástupce


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny. Přidán údaj o rodném čísle.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit