Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu (tj. rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti, žádostí o ošetřovné, žádostí o peněžitou pomoc v mateřství, žádostí o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI


Změny oproti předchozímu vzoru:
V části C. doplněn bod "j) Zaměstnanci je vyplácena mzda, plat nebo odměna".

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF