Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2018)

Platná od 1.1.2018

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář se přikládá k účetní závěrce, je určený pro rozpočtové organizace.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016)


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě F zrušena položka "B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany". Zrušeny body K, L, M a N.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit