Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace

Platná od 1.1.2018

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář se přikládá k účetní závěrce, je určený pro rozpočtové organizace.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016)


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě F zrušena položka "B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany". Zrušeny body K, L, M a N.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR) Vzor formuláře v PDF