Přiznání k dani z příjmů právnických osob - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu

vzor 13

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jako samostatná příloha k přiznání k DPPO.

Starší vzor

Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2014)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna v pokynech.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa