Příloha k Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tiskopis umožňuje fyzické nebo právnické osobě oznámit ČSSZ/OSSZ, že byla jiným subjektem pověřena k elektronickým službám vůči ČSSZ. Zároveň je možné tiskopisem určit zaměstnance, kteří budou v rámci zmocnění (pověření) činit vybrané elektronické úkony.

Starší vzor

Příloha k Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)


Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF