Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků

Vzor 13

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako povinná příloha k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Starší vzor

Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři v záhlaví je jen část zdaňovacího období. V Tabulce přibyly sloupce Úhrn zdanitelných příjmů, Úhrn odměn člena orgánů PO, Úhrn sražených záloh na daň, Délka výkonu práce.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit