Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků

Vzor 13

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jako povinná příloha k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Starší vzor

Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři v záhlaví je jen část zdaňovacího období. V Tabulce přibyly sloupce Úhrn zdanitelných příjmů, Úhrn odměn člena orgánů PO, Úhrn sražených záloh na daň, Délka výkonu práce.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa