Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako povinná příloha k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Starší vzor

Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit