Přihláška pojištěnce VOZP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář použije pojištěnec, který chce změnit nebo se přihlásit ke zdravotní pojišťovně. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu následujícího kalendářního roku lze podat pouze jednu, a to nejpozději do 30. června. K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Starší vzor

Přihláška pojištěnce VOZP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Pouze drobné změny v popisech a prohlášení. Nevyplňuje se pole Specifický symbol. Ve sloupci J přibyla zmínka o osobě konající službu.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit