Přihláška pohledávky

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Starší vzor

Přihláška pohledávky


Změny oproti předchozímu vzoru:
V částech Dlužník a Věřitel přibyly údaje - Část obce, Č.p./Č.o. Dále přibyl v bodě 54 "Druh zástupce".

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo spravedlnosti

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit