Přihláška pohledávky

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Starší vzor

Přihláška pohledávky


Změny oproti předchozímu vzoru:
V částech Dlužník a Věřitel přibyly údaje - Část obce, Č.p./Č.o. Dále přibyl v bodě 54 "Druh zástupce".

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo spravedlnosti Vzor formuláře v PDF