Přihláška k registraci pro právnické osoby

Vzor 23

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je povinnen podat, u místně příslušného správce daně, každý poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začně provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přihláška k registraci pro PO vz. 22


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny - změna čísla vzoru a ubyla věta nad částí "Údaje o podepisující osobě"

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF