Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Vzor 22

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je povinnen podat, u místně příslušného správce daně, každý poplatník, který získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začně provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přihláška k registraci pro FO vz. 21


Změny oproti předchozímu vzoru:
V novém fomuláři ubyl údaj o silniční dani (část 2 a část 20)

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF