Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Zahraničním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, tj. zaměstnavatele, který má sídlo na území státu s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká dnem, který zahraniční zaměstnanec uvedl v této přihlášce, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána, a zaniká dnem skončení zaměstnání na území ČR nebo prvním dnem kalendářním měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nová podoba formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF