Přihláška do registru zaměstnavatelů

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, je povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ, PSSZ, MSSZ) do registru zaměstnavatelů.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přihláška do registru zaměstnavatelů


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl v bodě A. typ zaměstnavatele Fyzická osoba nepodnikající a údaje o původním zaměstnavateli, v bodě C ubyly dva účty.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF