Přihláška do registru zaměstnavatelů

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává osoby, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, je povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ, PSSZ, MSSZ) do registru zaměstnavatelů.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přihláška do registru zaměstnavatelů


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl v bodě A. typ zaměstnavatele Fyzická osoba nepodnikající a údaje o původním zaměstnavateli, v bodě C ubyly dva účty.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit