Přehled o změnách vlastního kapitálu

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je účetním výkazem, který je fakultativní součástí účetní závěrky řádné (může se stát i součástí účetní závěrky mimořádné či účetní závěrky mezitímní). Účetní jednotky mohou, podle svého rozhodnutí, tento výkaz sestavovat.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Přehled o změnách vlastního kapitálu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj