Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace

Platný od 1.4.2015

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je účetním výkazem, který je fakultativní součástí účetní závěrky řádné (může se stát i součástí účetní závěrky mimořádné či účetní závěrky mezitímní). Účetní jednotky mohou, podle svého rozhodnutí, tento výkaz sestavovat.

Starší vzor

Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace


Změny oproti předchozímu vzoru:
minimální textové změny

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR) Vzor formuláře v PDF