Přehled o výši pojistného

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako účetní doklad k měsíčnímu zúčtování pojistného a vyplacených dávek.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2015)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna v sekci B. Pojistné odváděné za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit