Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ

Za rok 2021

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Přehled je povinna podat osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2020


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři se změnil rok, ubyly body v sekci D. 23., 31., 34., 35., v sekci H. 42., 44., 45. a 46. Přibyly jiné přílohy, plná moc přílohou.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF