Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ

Za rok 2018

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Přehled je povinna podat osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2017


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změny ve formuláři v bodě B., v bodě D. v bodě F. a J.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)