Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ

Za rok 2020

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Přehled je povinna podat osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2019


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl v bodě B. údaj Měsíce, v nichž po celý měsíc trval nárok na výplatu nemocenského/PPM nebo dlouh. ošetřovného; v bodě D. údaje Počet měsíců v období 3 – 8/2020, za které bude sníženo pojistné; Částka, o kterou se snižuje pojistné na DP; Výsledný Doplatek/Přeplatek (rozdíl mezi řádky 35 a 36); v bodě H přibyly údaje Daňové přiznání podáno dne; Daňové přiznání podáno elektronicky.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF