Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Přehled o peněžních tocích


Změny oproti předchozímu vzoru:
vypadl řádek A.6. dále minimální textové změny

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit