Přehled o peněžních tocích - Cash Flow

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Přehled o peněžních tocích


Změny oproti předchozímu vzoru:
vypadl řádek A.6. dále minimální textové změny

Porovnání s předchozím vzorem

Vzor formuláře v PDF