Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015)

Platný od 1.4.2015

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Účetní jednotka uvádí ve formuláři ukazatele peněžních toků oproti předcházejícímu účetnímu období.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace


Změny oproti předchozímu vzoru:
minimální textové změny

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit