Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako přehled o majetku a závazcích za zdaňovací období pro jednoduché účetnictví (dle vyhlášky325/2015 Sb.).

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit