Přehled o činnosti agentury práce

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář se zasílá Ministerstvu práce a sociálních věcí do 31. ledna běžného roku za předchozí kalendářní rok.

Starší vzor

Přehled o činnosti agentury práce za rok 2014


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou jen minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)