Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Zaměstnavatel může tiskopisem pověřit k eSlužbám ČSSZ jakoukoliv právnickou osobu. Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří pověření k elektronickým službám.

Formulář umožnuje elektronické podání

Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF